Mávrhy a realizace interiérů

Aktuality

Vánoce a Nový rok 2013

Vánoce a Nový rok 2013

Během tohoto období si většina z nás zdobí svůj byt či dům vánočními dekoracemi. Někteří se s nostalgií obklopují věcmi           po babičkách, jiní touží po trendech.

Ať už Vám se líbí cokoli, přeji Všem krásné, šťastné a pohodové svátky plné radosti. Do Nového roku hlavně zdraví, lásku a spokojenost.

 

trocha z encyklopedie:

Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi                  a Letnicemi. patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům.

Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho spojují se zakončením roku a s trávením času             v rodinném kruhu. Čtyřtýdenní období před vánocemi se nazývá Advent.

S vánočním slavením je spojeno množství místních či národních zvyklostí. U nás je zřejmě nejrozšířenějším zvykem postavení vánočního stromku, který se zdobí vánočními ozdobami a pod který se v rodinách kladou dárky. Počátkem 19. století se součástí dekorace stalo i osvětlení a vánoční stromek se z Německa šíří dál. V českých zemích poprvé vánoční stromek připravil pro své přátele v roce 1812 ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se poté začal prosazovat     v bohatých pražských měšťanských rodinách a teprve později i do venkovských stavení. Rovněž bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky neboli betlém. V Čechách se tento zvyk objevil roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Charakter Vánoc do značné míry ovlivňují také koledy.

24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní večeři. Samotná večeře se tradičně skládala z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem a během její konzumace se dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo se tak připravit o talíř více                pro nečekanou návštěvu, případně položit pod talíř minci či šupinu. Od štědrovečerní tabule se obvykle směla vzdalovat pouze hospodyně. Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky, které dětem v českých zemích přináší Ježíšek. Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší na které se zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava narození Krista.

Se štědrým večerem se pojí i řada lidových zvyků: lití olova, pouštění ořechových lodiček, házení střevícem či třesení bezem.

P.S.

Zpět